OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Foto's

Gastles HALT

Groep 7/8 kreeg vandaag op school de voorlichting 'Invloed van de groep' van Halt.

Invloed van de groep


Veel van de jongeren die naar Halt worden gestuurd, hebben een delict gepleegd onder invloed van de groep. Jeugdgroepen zijn van alle tijden en van alle culturen. Het optrekken in groepen hoort bij het normale proces van opgroeien en volwassen worden. De meeste groepen zorgen niet voor problemen maar soms leidt de groepsdynamiek tot overlast en strafbaar gedrag.

Over de voorlichting


Tijdens de voorlichting gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over groepsinvloed en vriendschappen. Door middel van een experiment ervaren de leerlingen hoe groepsinvloed werkt. De positieve kanten van groepen wordt besproken. De leerlingen leren dat groepsinvloed
ook negatief kan uitpakken, waardoor je dingen gaat doen die je eigenlijk niet wil. De Haltmedewerker
gaat in gesprek met de leerlingen over hoe zij zich kunnen onttrekken aan dit groepsproces. Door bijvoorbeeld een andere activiteit voor te stellen. Ook leren we de leerlingen manieren om nee te zeggen.