OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Foto's

Slakken groep 5

Afgelopen week hebben we een les gehad over slakken. Welke soorten zijn er? Hoe bewegen ze zich
voort? Hoe ziet zo'n slijmspoor eruit?

Alle kinderen gingen enthousiast aan het werk. Met elkaar overleggen,
kijken naar elkaars slak. Het hoorde er allemaal bij. Sommige kinderen
vonden het eerst wel een beetje "vies"!! Maar algauw liepen de slakken
over de handen van de kinderen.