OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Foto's

Snelheidscontroles


Binnen het nieuwe project 'Vervoer en Verkeer' komt de activiteit 'snelheidscontrole' perfect uit!

Verkeersveiligheid


De wijkagent van Heinenoord wil regelmatig aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom de basisscholen in Heinenoord. Dit maal wil hij dat doen met een snelheidscontrole in samenwerking met de kinderen uit groep 7/8.

Wat is de bedoeling?


De bedoeling is dat er op 2 locaties (in directe nabijheid van de school) de snelheid wordt gemeten van personenauto's door een politieagent en dat de kinderen in het bijzijn van de agent vervolgens de bestuurder aanspreken. Tijdens dit gesprek krijgt de bestuurder een groene kaart (snelheid was netjes) of een rode kaart (snelheid lag te hoog). Op deze wijze wordt een bestuurder geconfronteerd met de gevaren en worden kinderen bewust gemaakt van de factor snelheid in het verkeer.

Wanneer?


Op donderdagmiddag 14 november was de snelheidscontrole met de kinderen van groep 7/8 van het Anker. Het tijdstip van de controles startte om 13:15 uur zodat we al het verkeer konden controleren.