OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Foto's

Vrachtwagens en hun dode hoek

In de nieuwbouw van Heinenoord wordt veel gebouwd. Vrachtverkeer rijdt af en aan. Het 'Buurt Bestuurt initiatief' om de leerlingen van de school bewust te maken van de dodehoek van vrachtwagens is een groot succces geworden.

Wat gingen we doen?


Vanmiddag hebben alle leerlingen van de groepen 5,6,7,en 8 in een vrachtwagen achter het stuur gezeten en ervaren wat je wel/niet in de spiegels kunt zien. Maar liefst 2 vrachtwagens stonden voor de school klaar voor deze practische les in het verkeer. De chauffeurs werden ondersteund door 2 politiemensen, die de kinderen de belangrijkste les leerden: Blijf achter een vrachtwagen! Naast een vrachtwagen is het levensgevaarlijk!

Dodehoekongevallen


De beste manier om dodehoekongevallen te voorkomen is het consequent scheiden van vrachtauto's en kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Menging van ongelijkwaardige voertuigcategorieën leidt vroeg of laat tot ernstige ongevallen. Zolang deze scheiding van categorieën nog niet is doorgevoerd, zijn we aangewezen op andere oplossingsrichtingen, zoals aanpassing van de infrastructuur, voertuigaanpassingen, voorlichting en educatie.

Problematiek


Bij dodehoekongevallen komen naar rechts afslaande vrachtauto's in aanrijding met fietsers, bromfietsers of voetgangers die zich rechts naast de vrachtauto bevinden. Het zicht van de chauffeur op het gebied rechts naast de vrachtauto is verre van optimaal. De gevolgen van dodehoekongevallen zijn vrijwel altijd zeer ernstig, vanwege het grote massaverschil.