OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Foto's

RWZI

Op 3 juni zijn we met groep 7/8 naar een excursie van de RWZI in Oud-Beijerland geweest. We weten nu waar ons rioolwater naar toegaat en hoe dit wordt schoongemaakt.

Ook leerden we dat we zonder de dijken, geen droge voeten zouden hebben!