OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Foto's

Bij Rembrandt in de leer

Rembrandt Harmenszoon van Rijn is de belangrijkste Nederlandse schilder van de 17e eeuw. Rembrandts beheersing van licht en donker, zijn levendige scenes vol dramatiek, zijn zichtbare betrokkenheid voor de medemens, ongeacht rijkdom, leeftijd of afkomst, dit zijn al kenmerken die maken dat Rembrandt overal ter wereld begrepen en gewaardeerd wordt.

Rembrandt heeft bij verschillende leermeesters het schilderen geleerd. Hier moest hij, toen hij nog jong was, vaak andere schilderijen natekenen. Groep 7/8 heeft deze week ook beroemde portretten nageschilderd. De resultaten mogen er (weer) zijn!